List priateľom komory

 

Milí  priatelia,

 

   chcela som sa stať učiteľkou  a stala som sa ňou.  Je to najúžasnejšie povolanie, lebo deti dokážu úprimne oceniť ľudské vlastnosti a morálnu hodnotu človeka. Dnes toto povolanie je na okraji spoločenského záujmu,  výsledkom práce sú “deti” a ich vzdelanie a výchova. A to je z hľadiska veľkých ziskov málo.

Slovenská komora učiteľov vznikla preto, aby sme vytvorili jednotnú platformu, platformu odbornú, ktorá dokáže adekvátnym spôsobom reagovať na tých, ktorí rozhodujú o našom pracovnom a do istej miery i osobnom živote.

Vážení priatelia, byť na konci záujmu spoločnosti a stať sa predmetom záujmu spoločnosti a dosiahnuť akceptovateľné   ciele a výsledky je cesta, ktorou musíme kráčať my všetci, zomknutí v úsilí dosiahnuť spoločenský status slovenského európskeho učiteľa. Bude to cesta o našom entuziazme, o optimizme, o nádeji, o našej spoločnej výnimočnosti.

 

Slovenská komora učiteľov bude oporou a ochranou bezpečnosti nás na tejto tak namáhavej ceste.

 

Prosím vás všetkých o šírenie dobrého mena dôležitosti jej vzniku a privítame akúkoľvek pomoc.

A úprimne ďakujem všetkým, ktorí pomáhali , pomáhajú a budú pomáhať.

 

Mária Barancová