Ponuka MŠ SR

 Ak máte záujem študovať v zahraničí, tak prečítajte si základné informácie.

 

  • Zaujímavá ponuka a informácia o pripravovanom kurze pre učiteľov v Taliansku.
  • Na podporu účasti  je možné získať  grant z Programu celoživotného vzdelávania.
  • Viac informácií o možnostiach podpory učiteľov na www.saaic.sk.
  • Odbor európskych vzdelávacích politík a programov,
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • tel: +421 908 935 266.

 

Ak ste členom SKU,  získate našu podporu.