MŠ SR predložilo na pripomienkovanie novelu zákona 245

 

MŠ SR predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o financovaní 597