Otvorený list Inklukoalície k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami