Vec: Otvorený list /žiadosť
     Vážený pán minister, dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali o veci, ktorú Vám mal, podľa našej mienky, predostrieť minister školstva.
     Máme tú česť zastupovať armádu nesmierne obetavých, zodpovedných a disciplinovaných ľudí, oddaných Slovenskej republike. Sú to pedagogickí zamestnanci – učitelia. Sú to ľudia, na pleciach ktorých sa uskutočňovali ťažké ekonomické reformy v tejto krajine.
     Ľudia, ktorí si uvedomovali nutnosť konsolidácie verejných financií, ako i postavenie štátu za posledných 15 – 20 rokov v politicko-ekonomických súvislostiach. Ľudia, ktorí túto krajinu nikdy nesklamali.
     Dovoľte nám, aby sme Vás poinformovali, že nesúhlasíme s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2012, ktorý prezentovali médiá. Chceme vyjadriť počudovanie a nesúhlas s tým, že rezort školstva má dostať ešte menej peňazí do svojho rozpočtu / údajne je to tento rok o 260 miliónov € menej / napriek tomu, že je verejne známe, že je dlhodobo poddimenzovaný. Naopak. V priebehu dvoch mesiacov podpísalo viac ako 25 000 občanov, prevažne učiteľov, petíciu, v ktorej žiadame vládu SR – a teda aj Vás – aby podľa vzoru vyspelých európskych krajín plynulo do školstva 6 % z HDP SR. Žiadame Vás, aby boli financie bezodkladne použité na navýšenie platov radových učiteľov a odborných zamestnancov. Vieme, že platy našich kolegov v Rakúsku či Nemecku sa pohybujú v hrubom napr. v 10 platovej triede okolo 3 590 € za mesiac. Rozumieme tomu, že naša ekonomika nás takto financovať nemôže, hoci by sme si to zaslúžili. Naša predstava je, aby nástupný plat bol vo výške 1,2 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, čo momentálne činí 922,8 € mesačne a k tomu navýšenie ostatných tarifných platov podľa súčasných platových tabuliek, príplatky za triednictvo, benefity…
     Neželáme si, aby ste argumentovali spoločenskou situáciou, či problémami v európskom kontexte. My sme tejto krajine obetovali viac ako všetci ostatní. Neželáme si, aby sme boli naďalej citovo vydieraní akoukoľvek vládou. Naša požiadavka je spravodlivá. Neželáme si hanebný žobrácky dôchodok.

     Sme jednou z najvzdelanejších vrstiev tohto štátu. Patríme do strednej vrstvy, ktorej ste pred voľbami sľubovali podporu a dovolávame sa vyššej kvality života.

Želáme si, aby ste našim požiadavkám vyhoveli.
Prajeme príjemný deň.
 
Za petičný výbor

PaedDr. Dagmar Kolevová
PaedDr. Ľudovít Sebelédi
Ing. Eva Böhmová
Mgr. Mária Grafová
Mgr. Ján Macek
PaedDr.  Mária Veisová
Mgr. Jozef Hlavatý                      

Za  SKU

Mgr. Miroslav Sopko