Otvorený list ministrovi financií

Prinášame vám otvorený list petičného výboru, ktorý bude adresovaný ministrovi financií SR Ing. I. Miklošovi. Ako píše PaedDr. D. Kolevová, spoluautorka listu, “na učiteľských fórach to už dlhšiu dobu vrie. Nielenže nie sme spokojní so stavom v školstve, sme hlavne nespokojní s financovaním školstva. V médiách odznelo, že nám chystáte navýšenie platu o 3 %. Naša predstava je iná.”

List bude na vedomie odoslaný i predsedkyni vlády SR Prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD. a ministrovi školstva SR Ing. Eugenovi Jurzycovi.

Otvorený list ministerstvu školstva

Prinášame Vám otvorený list Slovenskej komory učiteľov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúci sa zverejneniu skutočných a neskreslených výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).