Otvorený list pedagogickým a odborným zamestnancom ku Dňu učiteľov

Vážené kolegyne a kolegovia,

ku Dňu učiteľov Vám želám veľa zdravia, síl a tvorivých nápadov pri Vašich pravidelných stretnutiach s deťmi, žiakmi a študentmi. Úprimne Vám ďakujem za Vašu každodennú prácu, ktorej dosah je pre blaho a rozvoj našej krajiny kľúčový. V neposlednom rade Vám prajem jej spravodlivé oceňovanie – finančné aj spoločenské.

Svoje poďakovanie píšem v čase, keď naši študenti, spomedzi ktorých som viacerých ešte nedávno učil, organizujú svoju prvú verejnú akciu. Ich odhodlanie a odvaha nám určite dodá novú silu a vytrvalosť pokračovať v tom, v čom sme sa pre nich stali vzorom – v boji za lepšie školstvo. Práve v dnešný deň si ešte viac uvedomujem, že je znova čas vykročiť a robiť zásadné kroky v zlepšení našej spoločenskej pozície. Pokiaľ si pre nás a naše školy nevybojujeme postavenie, ktoré nám právom patrí, tak aj tie najlepšie vízie pre slovenské školstvo zostanú iba nesplneným snom. Zmena prístupu vlády k pedagogickým a odborným zamestnancom je naďalej v priamej úmere k našej iniciatíve zdola. Preto potrebujeme spojiť všetky sily a všetky prúdy, ktoré sa o túto zmenu snažia, často s nasadením prekračujúcim ich vlastné pohodlie a nepriazeň okolia. Nič nové neprichádza bez ceny, ktorú musí každý z nás zaplatiť. Potrebujeme sa vymaniť spod vplyvu tých, ktorí nás roky ťahajú za nos a nevhodným spôsobom hádžu zodpovednosť za svoje zlyhania na nás. Musíme sa vzdať presadzovania svojej značky pre vyšší princíp solidarity. Nemať na prvom mieste len svoju „jedinú“ pravdu, ale to, na čom sa všetci dokážeme zhodnúť a spojiť. Je treba pochopiť, že chodiť roky na rokovania, kde neustále opakujeme našu pravdu meniacim sa tváram takmer s nulovým výsledkom, nestačí. Je čas nadviazať na hnutie ponovembrového Učiteľského fóra Slovenska a rozvinúť spoločne potenciál, ktorý v nás všetkých bezpochyby je. Majme pri tom pred sebou obraz našich detí, žiakov, študentov, ktorých sme vychovali a pripravili pre život v tomto svete.

Neobzerajme sa okolo, pretože cesta k zmenám sa vyšliapava po chodníku, na ktorý vždy musí stúpiť niekto ako prvý. Pohli sme vecami a teraz pokračujme. Je to naše poslanie, naša hodnota od nepamäti.

V Bratislave 28. marca 2017

Mgr. Vladimír Crmoman
prezident SKU

foto: Zakladajúci člen Učiteľského fóra Slovenska Juraj Kolesár počas živej reťaze 1. februára 2016 v Košiciach.