Pallas Athena pre aktívne školy

Ako zorganizovať vyučovanie tak, aby žiaci boli vedení k získavaniu tvorivosti? Aby boli vedení k rozvoju kritického myslenia a ďalších zručností? Ako viesť učiteľov k tomu, aby viedli svojich žiakov k získavaniu potrebných zručností a schopností?

Školy sa potrebujú vedieť „predať“. Ukázať vo svojom regióne, že sú najlepšie, že okrem práce pre žiakov sú centrom vzdelávania pre celú obec, región. Že sa na ich pôde deje väčšina aktivít, ktoré sa v oblasti výchovy a vzdelávania realizujú v obci, regióne.

Otvorená škola, tablety pre každého žiaka, kvalitný vzťah s rodičmi, elektronická agenda školy, zapájanie sa do grantov, projektov, budovanie značky školy, spolupráca s absolventmi … určite vám napadajú aj ďalšie témy, ktoré by škola mohla, priam mala riešiť. Ale kedy?

Školy sú zrazu postavené pred úlohy, ktoré nikdy v minulosti nepotrebovali riešiť. Okrem učenia sa zrazu musia vedieť obracať v písaní grantov, legislatíve, komunikácii s rodičmi, poslancami, starostami, a v mnohých ďalších oblastiach. V bežných organizáciách nerobí riaditeľ organizácie všetko. Väčšinou má team ľudí, buď interný, alebo čoraz častejšie vo forme externých špecialistov. Pre školy je ale v súčasnosti nepredstaviteľné, aby mali svojich externých poradcov. Riešenie preto vidíme v Klube škôl Pallas Athena.

Klub škôl Pallas Athena je tu pre školy, ktoré sú rozhodnuté ponúkať svojim žiakom kvalitu, chcú inovovať procesy riadenia a fungovania. Združuje školy, ktoré majú záujem zmeny realizovať. Takéto aktívne školy majú možnosť navzájom si pomáhať. Členovia klubu majú možnosť získať aj externú pomoc vo forme konzultácií a poradenstva v oblasti, na ktorú sa tá-ktorá škola bude chcieť zamerať.

Do Klubu škôl Pallas Athena sa môžu prihlásiť školy, ktoré sú už teraz aktívne a realizujú veľa kvalitných aktivít. Ale zároveň cítia, že potrebujú podporu, pomoc, a zosieťovanie rovnako zmýšľajúcich škôl, škôl s podobnou „krvnou skupinou“.

Bližšie informácie a záujemcov o registráciu v klube radi privítame na stránkach klubu.

Každá škola, ktorá sa prihlási do Klubu Pallas Athena do konca júna, získava zľavu 100 eur pre jedného účastníka Letnej školy moderných učiteľov. Každý ďalší účastník získa zľavu 50 eur. Na stránkach Indicie už teraz nájdete prihlášku.