Pallas Athena pre aktívne školy

Patríte medzi aktívne školy, ktorým záleží na kvalite? Využite zľavu 100 eur na Letnú školu moderných
učiteľov. Vzniká Klub škôl Pallas Athena. Klub škôl, ktorý združuje aktívne školy. Registrujte sa na
www.pallasathena.sk už dnes.

Cieľom klubu je umožniť školám nastúpiť na cestu postupnej zmeny, urýchliť procesy na dobrých
školách, vybudovať nový model školy, udržateľný v rýchlo sa meniacej spoločnosti. Sme presvedčení,
že budúcnosť majú len školy, ktoré si uvedomujú svoju silu, veria v svoje schopnosti a majú odvahu
púšťať sa do nových neprebádaných vecí.

Učíme po novom aj na našej škole 2011

Srdečne Vás pozývame 
na 3. ročník regionálnej 
konferencie pre učiteľov, Učíme po novom  aj
na našej škole, 
ktorá
sa uskutoční  dňa 28. 10. 2011 o 8:15 hod, v
zasadačke MsÚ v Pov. Bystrici.

Cieľom
konferencie
je
ukázať, že učitelia  čoraz viac využívajú
vo svojej práci prostriedky IKT, sú ochotní prezentovať svoju prácu, vedia
sa podeliť so svojimi skúsenosťami, zaujímajú sa nielen o nové metódy a formy výučby, ale aj o prácu svojich
kolegov.

Hosťami
konferencie
sú: J.Gorttweis,
A. Gottweisová  (aSc Agenda), P. Okániková  (Microsoft),  V. Burjan, B. Zelinová (EXAM), Bláhová (AP Media), …

Bližšie informácie nájdete na http://kmu-pb.webnode.sk .

Tešíme sa na stretnutie s Vami a
veríme, že účasť na konferencii bude pre Vás prínosom.

Mgr. Júlia Illéšová, koordinátorka KMU