Podpora demokratizácie v školách – Úvodná online diskusia

Pozývame Vás na úvodnú online diskusiu k novému projektu Slovenskej komory učiteľov (SKU): Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 14.októbra 2020 v čase od 17:00 – 18:00.

Úvodná diskusia má za cieľ otvoriť tému demokracie na školách nie ani tak z pohľadu podpory žiakov a ich vzdelávania, ale z pohľadu fungovania zborovní a pracovných vzťahov.
* Je potrebná demokracia na pracoviskách našich škôl?
* Čo sú bariéry demokracie? Aké výzvy nás čakajú na tejto ceste?
* Ako táto téma rezonuje v odborných kruhoch, v zahraničí?
* Aký vplyv na žiakov bude mať nedostatok demokracie v školách medzi učiteľmi?

Tieto a ďalšie otázky otvoríme na online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťami diskusie bude liečebný pedagóg a odborník na alternatívne riešenie konfliktov prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. a sociálna pedagogička PhDr. Silvia Dončevová, PhD. Moderovať bude Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať 14.októbra 2020 v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU. Z diskusie bude vytvorený záznam, ktorý bude uložený na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť a zapojenie do úvodu témy projektu, ktorý je z nášho pohľadu kľúčový pre rozvoj pracovných podmienok v školách.


Vladimír Labáth študoval pedagogiku, liečebnú pedagogiku, PhD. získal v odbore pedagogická psychológia, 17 rokov pracoval s mládežou s poruchami správania, presadzoval metódy psychoterapie do reedukačnej a resocializačnej praxe, približne rovnaké obdobie pôsobil ako mediátor, má dlhoročné skúsenosti s akademickým prostredím a rôznymi formami vzdelávania dospelých širokého spektra profesií.


Silvia Dončevová, odborná asistentka na Katedre pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, výskumníčka, supervízorka a mediátorka. V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje oblasti sociálnej pedagogiky a sociálnej patológie, teórii výchovy, globálnemu vzdelávaniu a rodovo citlivej pedagogike. Mimo akademického priestoru nachádza inšpiráciu v práci mentora a supervízora v pomáhajúcich profesiách a v mediácii.


Viktor Križo
 vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.

Podeľte sa a napíšte nám na demokracia@sku.sk, ako žijete vy vo vašej škole.
FB udalosť k diskusii: https://www.facebook.com/events/667148904228150


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.