Pozdrav prezidenta SKU pedagogickým a odborným zamestnancom ku Dňu učiteľov

Milé kolegyne a kolegovia,

želám Vám ku Dňu učiteľov veľa pevného zdravia, povzbudenia a síl pokračovať vo výkone jedinečného povolania učiteľa. Prajem Vám, aby sa Vám všetko pozitívne, čo vkladáte do budúcej generácie,  raz vrátilo.

Udalosti posledných piatich týždňov zasiahli každého občana Slovenska. Učitelia sa aktívne zapojili do zhromaždení v uliciach všetkých miest, verejne sa vyjadrujú k spoločenskej situácii. Sme v srdci morálnej obnovy našej krajiny a ak to nevzdáme, máme nádej.

Padla opona. Vražda dvoch mladých ľudí naplno odkryla všetko, čo sme tušili. Dnes jasne vieme, prečo je naša profesia ignorovaná a naše volanie po záchrane školstva a lepšej budúcnosti neustále odbíjané lacnou populistickou propagandou politikov, ktorí riešia len vlastné záujmy. O to viac je čas zmeniť a prehodnotiť naše postoje. Stále viac sa ukazuje, že bez schopnosti spájať sa, rešpektovať sa, byť dôslední, stáť na hodnotách, odpúšťať si, vedieť sa vzdať svojej značky v prospech záujmu nás všetkých, sa nepohneme. Nie je nám to jedno, ale to nestačí. Aj náš rezort ovládla taktika zavádzania, naťahovania času a falošných slov, ktorá zablokovala akýkoľvek posun vpred. Sme stále len na začiatku, preto už neváhajme a konečne spolu vykročme. Stojí to zato.

V Bratislave 28. marca 2017

Mgr. Vladimír Crmoman

prezident SKU