Návrh Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch – verzia z 21.3.2018

Dňa 23. 3. 2018 obdržala Slovenská komora učiteľov od riaditeľa odboru pedagogických a odborných zamestnancov na MŠVVaŠ SR Mgr. Jána Sitarčíka PhD. novú pracovnú verziu návrhu pripravovaného Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Zverejňujeme jeho znenie pedagogickej a odbornej verejnosti. Návrh zákona je možné pripomienkovať na mailovej adrese  komoraucitelov@gmail.com do 13. 4. 2018.

[wpdm_package id=14795 template=”link-template-calltoaction3.php”]