Pozvánka SKU na 7. interaktívny seminár pre učiteľov

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 7. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 11. júna 2019 o 17:30 v priestoroch EDULAB, Rigeleho 1 v Bratislave. Ide o pokračovanie pravidelného podporného stretávania sa učiteľov z praxe, ktoré má za cieľ prakticky uchopiť inkluzívny edukačný model a budovať spoločne komunitu, v ktorej je:

– každý učiteľ, jeho pohľad a skúsenosti prínosom,

– možné individuálne profitovať z kolaboratívneho prístupu k rozmanitej problematike,

– jednou z priorít rozšíriť svoje profesijné “JA” o nové zručnosti vyplývajúce z požiadaviek inkluzívnej školy – školy pre všetkých,

– nosným interdisciplinárny prístup ku konkrétnej problematike realizovaný prostredníctvom hostí – na edukácii participujúcich odborníkov /rodičia, školskí špeciálni, liečební a sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, lekári, …

– dôležité vnímať potreby dieťaťa,

– dôležité rozumieť sebe a svojej roli,

– dôležité zdieľať, hovoriť, pýtať sa, meniť, zlepšovať, byť súčasťou, odstraňovať bariéry, počúvať, priateliť sa, veriť, viesť, učiť sa, pomôcť, byť, …

Inklúzia znamená robiť veci odlišne, ale robiť veci spolu.

Názov stretnutia:

Dieťa s ťažkým životným príbehom v mojej triede

Je potrebné sa prihlásiť zaslaním mailu na: storyofteacher@gmail.com – pošlite nám prosím aj poznámku ohľadne pracoviska, na ktorom pôsobíte prípadne svoje otázky k téme.

Program:
 
1. Potreby dieťaťa s traumou – na čom stojí spolupráca rodič + učiteľ?
2. Prejavy detí s traumou v triede
3. Tipy a triky (príklady dobrej praxe)
4. Práca s celou triedou – ako na to? Jedinečnosť každého je obohatením nás všetkých

Hostia:

Mgr. Soňa Očkášová – psychologička
Mgr. Zuzana Gőcze Kucharová, Ph.D. – psychologička