Krajský prokurátor dal za pravdu Slovenskej komore učiteľov

Humenné dosadzovalo riaditeľov škôl nezákonne, Krajský prokurátor dal za pravdu Slovenskej komore učiteľov a Nadácii Zastavme korupciu

Mesto Humenné pod vedením exprimátorky Jany Vaľovej (Smer-SD) porušilo  zákon, keď poverovalo riaditeľov škôl bez vyhlásenia riadneho výberového konania. Vyplýva to z rozhodnutia Krajskej prokuratúry v Prešove, na ktorú sa obrátila Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu.

Mesto ako zriaďovateľ škôl roky dosadzovalo ľudí do funkcií riaditeľov len na základe poverenia. Krajská prokuratúra skonštatovala, že obsadenie miesta vedúceho zamestnanca takýmto spôsobom zákon limituje len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov. “Nie je zákonným postupom, pokiaľ zriaďovateľ opätovne menuje do funkcie tú istú osobu bez výberového konania,“ uviedla prokuratúra.

Po školskej inšpekcii a ministerstve školstva, tak potvrdila, že mesto konalo v rozpore so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákonom o výkone práce vo verejnom záujme.

V Humennom sa po komunálnych voľbách zmenil primátor aj zastupiteľstvo a na miesto riaditeľov sa uskutočnili riadne konkurzy. Napriek tomu má stanovisko prokuratúry význam, keďže podľa prezidenta Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmomana prípad v Humennom odhalil závažnú dieru v školskom systéme.

„Hoci sa tieto nezákonné poverovania diali opakovane niekoľko rokov, absentoval opravný prostriedok, po ktorom by v krátkom čase došlo k náprave. Ani medializácia a naliehanie štátnych inštitúcii nedonútili zriaďovateľa vypísať výberové konania na všetkých školách a školských zariadeniach v jeho pôsobnosti. Dúfam, že teraz dôjde k opatreniam, po ktorých si už žiadny zriaďovateľ nedovolí takéto masívne porušovanie demokracie,“ konštatoval V. Crmonan.

Komora učiteľov spolu s Nadáciou Zastavme korupciu podala podnet na prokuratúru ešte vlani. Okresná prokuratúra ho najskôr odložila odvolávajúc sa na to, že v zákonoch nie je uvedené, koľkokrát najviac za sebou môže zriaďovateľ školy opakovane poveriť dočasne výkonom funkcie riaditeľa školy pedagogického zamestnanca. Sťažovatelia sa odvolali na krajskú prokuratúru, ktorá im dala za pravdu.

Školy hospodária s verejnými prostriedkami a smerujú k nim aj eurofondy, preto je podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej dôležité, aby ich viedli tí najschopnejší odborníci, ktorí vzídu z demokratickej súťaže. “K iniciatíve učiteľov sme sa pridali preto, že transparentný a zákonný výber riaditeľov eliminuje korupčné prostredie a klientelizmus,” povedala Z. Petková.

Podnet na prokuratúru pripravila advokátka Miriam Galandová z advokátskej kancelárie PRK Partners pro bono.


https://www.aktuality.sk/clanok/694667/prokuratura-humenne-porusovalo-zakon/

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22128052/prokuratura-humenne-za-valovej-dosadzovalo-riaditelov-skol-nezakonne.html

https://www.webnoviny.sk/vskolstve/mesto-humenne-pod-vedenim-valovej-porusilo-zakon-riaditelov-skol-poverovalo-bez-vyberoveho-konania/

http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190524TBA02168

https://www.postoj.sk/43797/prokuratura-potvrdila-ze-poverovanie-riaditelky-zus-v-humennom-bolo-nezakonne

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22129047/mesto-humenne-vyviazne-z-porusenia-zakona-bez-postihu.html