Profesijný rozvoj pedagógov a atestácie

30.00 

Vzdelávanie Vám poskytne ucelené informácie o vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov  a o novinkách v oblasti profesijného rozvoja platných od 1. 1. 2022.

Katalógové číslo: SKU022 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na  profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Dozviete sa o zmenách v oblasti profesijného rozvoja v novelizovanom zákone Z. č. 138/2019 a aj to, ako si naplánovať sebarozvoj v súlade s výkonovými štandardami. Povieme si, akú úlohu a možnosti má riaditeľ a zriaďovateľ  a MŠVVaŠ v profesijnom rozvoji. Dozviete sa všetko o atestáciách – obsah profesijných štandardov, príprava atestačného portfólia, obhajoba atestačného portfólia, atestačné konanie.

Súčasťou vzdelávania je diskusia a  pripravíte si materiály do portfólia.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 10 hodín (4 hodiny prezenčne, 6 hodín dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

  • Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  • vedomosti v oblasti profesijného rozvoja
  • nastavenie osobného profesijného rozvoja
  • vedomosti potrebné k atestácii
  • vedomosti a príklady k tvorbe portfólia
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  • 10  hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia: Viktor Križo, Soňa Puterková

Kontakt na organizátoravzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Email: vzdelavanie@sku.sk