Účasť zamestnancov na riadení školy

30.00 

Vzdelávanie vám poskytne informácie o kompetenciách zamestnanca a jeho zástupcov (zástupcovia zamestnancov) na pracovisku.

Katalógové číslo: SKU023 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie vám poskytne podrobné informácie o právach a povinnostiach zamestnanca a o pôsobení zástupcov zamestnancov na pracovisku. Dozviete sa, aké sú  kompetencie zástupcov
zamestnancov, prečo je dobré mať fungujúcu odborovú organizáciu a povieme si, ako ju založiť. Prediskutujeme možnosti kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom.

Cieľom vzdelávania je predstaviť vám samosprávne orgány školy a činnosť rady školy. Dozviete sa o jej úlohe, kompetenciách a povinnostiach. Na príkladoch dobrej praxe prediskutujeme prospešnosť fungujúcej RŠ pre školu alebo školské zariadenie a pre komunitu.  Získate návod, ako nastaviť demokratické a transparentné pravidlá pri výberovom konaní na miesto riaditeľa.

Súčasťou vzdelávania je  diskusia a príklady dobrej praxe.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 8 hodín (4 hodiny prezenčne a 4 hodiny dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené

  • Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  • vedomosti v oblasti práv PZ a OZ na riadení školy
  • schopnosť efektívne riešiť problémy zamestnancov a zlepšovať ich postavenie
  • vedomosti o Rade školy
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  • 8 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia: Jarmila Javorková, Viktor Križo

Kontakt na organizátoravzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Email: vzdelavanie@sku.sk