Rada školy a výberové konanie

40.00 

Vzdelávanie vám poskytne prehľad o úlohe, kompetenciách a povinnostiach rady školy a  predstaví demokratické výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku školy alebo školského zariadenia.

Katalógové číslo: SKU018 Kategórie:

Popis

Cieľom vzdelávania je predstaviť vám činnosť rady školy. Dozviete sa o jej úlohe, kompetenciách a povinnostiach. Získate návod, ako nastaviť demokratické a transparentné pravidlá pre fungujúcu radu školy: výber kandidátov, voľby do RŠ, štatút RŠ, rokovací poriadok, zápisnice zo zasadnutí, správe o činnosti RŠ . Na príkladoch dobrej praxe  prediskutujeme prospešnosť fungujúcej RŠ pre školu alebo školské zariadenie a pre komunitu. Pripravíme návrh pre činnosť rady školy  Získate návod, ako nastaviť demokratické a transparentné pravidlá pri výberovom konaní na miesto riaditeľa. Na príkladoch prediskutujeme prospešnosť prípravy rady školy. Pripravíte návrh organizácie a harmonogram činností pred, počas a po výberovom konaní.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 6 hodín (3 hodiny prezenčne a 3 hodiny dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené
Pre rodičov, zriaďovateľov, všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania:  Vzdelávanie prebieha online formou.

Školitelia:  Viktor Križo, Mária Rothensteinová

Získate

  • vedomosť ako má fungovať  ideálna  rada školy
  • vedomosť ako pripraviť a realizovať kvalitné výberové konanie riaditeľa školy
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  • 6 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Email: vzdelavanie@sku.sk