Školské zákony

30.00 

Vzdelávanie vám poskytne prehľad o zákonoch SR  a ich častiach, ktoré sa týkajú školského prostredia.

Katalógové číslo: SKU020 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie sa   sústredí  na školskú legislatívu. Účastníci získajú všeobecný prehľad o aktuálnych zákonoch, vyhláškach a nariadeniach, ktoré sa týkajú školského prostredia. Vzdelávanie je zamerané na Zákonník práce a jeho ustanovenia, ktorými sa riadia pracovnoprávne vzťahy  v školstve.  Naučíte sa orientovať v školských zákonoch,  vyhláškach a nariadeniach, ktoré špecifikujú niektoré pracovnoprávne vzťahy (pracovný čas, priama a nepriama pedagogická činnosť, práca nadčas, dovolenka, plán profesijného rozvoja, hodnotenie). Porozprávame sa o racovnoprávnych
problémoch, s ktorými sa  pedagógovia v praxi často stretávajú.

Vyriešime modelové situácie spojené s možným porušením zákona v školskom prostredí. Súčasťou vzdelávania je riešenie modelových prípadov a diskusia.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 8 hodín (4 hodiny prezenčne a 4 hodín dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené

  • Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície
    pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  • prehľad o aktuálnych školských zákonoch, vyhláškach a nariadeniach
  • orientáciu v školských  zákonoch a Zákonníku práce
  • schopnosť efektívne riešiť  pracovnoprávne problémy
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  • 8 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia: Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátoravzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Email: vzdelavanie@sku.sk