Školská dokumentácia

30.00 35.00 

Vzdelávanie je zamerané na obsah a  spôsob vedenia školskej dokumentácie, predovšetkým kvalitného pracovného poriadku.

Katalógové číslo: SKU003 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na obsah a  spôsob vedenia školskej dokumentácie, predovšetkým kvalitného pracovného poriadku. Dozviete sa, prečo je potrebné, aby boli  v pracovnom poriadku podrobne rozpracované: pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci, pracovná cesta, kritéria hodnotenia, postup pri ochrane pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku a etický kódex. V druhej  časti vzdelávania sa zameriame na  povinnú pedagogickú dokumentáciu škôl a školských zariadení podľa platných právnych predpisov. V záverečnej diskusii môžete predstaviť svoje návrhy úprav vzorového pracovného poriadku.  

Vzdelávanie má časovú dotáciu 6 hodín (3 hodiny prezenčne a 3 hodiny dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie bude prebiehať online formou.

Získate

  • vedomosť ako vytvoriť  alebo upraviť  školskú  dokumentáciu
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia 
  • 6 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Soňa Puterková, Jarmila Javorková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Momentálne nie je v ponuke vzdelávaní.

Čas začiatku: 15:00 CEST

Čas ukončenia: 19:00 CEST

Email: vzdelavanie@sku.sk