Stop! šikane na pracovisku

30.00 

Vzdelávanie je zamerané na inštitút dobrých mravov a jeho podporu v zákonoch SR a  v školských zákonoch.

Katalógové číslo: SKU026 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na inštitút dobrých mravov a jeho podporu v zákonoch SR a  v školských zákonoch.

Povieme si o typoch a dôsledkoch šikany na obeť a pracovnú klímu  a spôsoboch  riešenia. Identifikujeme porušenia dobrých mravov a pracovnoprávnych vzťahov. Povieme si, ako postupovať pri riešení šikany a na ktoré organizácie sa obrátiť.

Súčasťou vzdelávania je riešenie modelových prípadov, výmena skúseností a príklady dobrej praxe.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 6 hodín (3 hodiny prezenčne a 3 hodiny dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené

  • Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  • zručnosti v oblasti individuálnej a kolektívnej ochrany
  • vedomosti o šikane
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  • 6 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia: Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátoravzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Email: vzdelavanie@sku.sk