Reakcia SKU na brífing ministerky školstva k odoberaniu titulov

Na náš otvorený list sme od pani ministerky očakávali zaujatie jednoznačného postoja ku vzniknutým kauzám. Kupovanie diplomov, nečestne získané tituly, niekoľkonásobné plagiátorstvo… toto je špička ľadovca, ktorý vyrástol na báze morálneho úpadku spoločnosti. Očakávali sme rázne odmietnutie akýchkoľvek podvodných praktík v našom školstve. Znevažujú prácu učiteľov, znižujú úroveň školstva, urážajú tých, ktorí sa snažia poctivo študovať. Pani ministerka je tá, ktorej má ako prvej v tomto štáte záležať na dobrom obraze nášho školstva. Dúfali sme, že jej skutočne záleží na ňom, na našich učiteľoch, na našich deťoch, žiakoch a študentoch. Bohužiaľ alibistickým odkazom na to, že nemá kompetencie zaujať stanovisko, opäť ukázala, že stranícka podriadenosť je u nej na prvom mieste.

SKU víta snahu o zmenu legislatívy a dúfa, že bude dostatočne komunikovaná s akademickou obcou a v praxi aj realizovateľná. Veríme, že jej výsledkom bude odobratie neoprávnene nadobudnutých akademických titulov bez ohľadu na funkciu či stranícku príslušnosť.

Pani ministerku Martinu Lubyovú sme na proteste 18. júna 2018 vyzvali diskutovať priamo pred budovou ministerstva, čo odmietla a pozvala nás na ministerstvo. Cieľom protestu učiteľov a študentov s názvom “Začnite konať” bolo práve poukázať na účelové naťahovanie času, napríklad aj nekonečnými rokovaniami za zatvorenými dverami. Na  ponuku stretnúť sa, sme reagovali e-mailom a následne bol dohodnutý termín a obsah verejnej diskusie. Koncom augusta však pani ministerka prostredníctvom sekretariátu odmietla formu otvorenej verejnej diskusie s pedagógmi. Namiesto toho ponúkla formát neverejného stretnutia niekoľkých zástupcov pedagógov na ministerstve školstva, čo sme však nepovažovali za adekvátne a ani zmysluplné. Veď zástupcovia Slovenskej komory učiteľov sa aktívne zúčastňujú všetkých stretnutí k legislatívnym procesom, na ktoré sú pozvaní zo strany ministerstva, jeho organizácií aj Európskej komisie, o čom otvorene informujú na webe SKU a na sociálnej sieti. Pani ministerku sme na žiadnom z týchto rokovaní nestretli, dokonca ani vtedy, keď sa pripravoval jeden z najdôležitejších zákonov pre učiteľov, ktorého návrh pred dvoma mesiacmi stiahla z legislatívneho procesu. Myslíme si, že ako človek zastupujúci približne 89 tisíc pedagogických a odborných zamestnancov školstva, by mala viesť otvorený a transparentný dialóg s tými, ktorí nastavené pravidlá uplatňujú v praxi, pretože práve oni sú dôležitým zdrojom spätnej väzby pre ľudí, ktorí pravidlá nastavujú.


V médiách:

https://dennikn.sk/minuta/1306473/

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2018110063