Rok pod vedením Petra Plavčana

Na Slovensku sme, žiaľ, stále svedkami veľmi čudesného experimentu, keď od výrazne podfinancovaného systému očakávame aspoň priemerné výsledky.

Čas neúprosne beží, výsledky našich žiakov sa zhoršujú a čoraz viac zaostávame nielen za priemerom OECD, ale hlavne za našimi susedmi z V4. Ministerstvo školstva pod vedením nového ministra neurobilo žiadny zásadný krok k náprave tohto stavu.

Po niekoľkýkrát sa opakuje situácia, kedy si do ministerského kresla sadá minister, ktorý nemá premyslenú víziu systémových zmien, vytvára ju za pochodu a realizácia je v nedohľadne. V okolitých štátoch zatiaľ prijímajú zásadné riešenia, ktoré ich školský systém posúvajú ďalej. My stále prešliapavame na mieste, čo sa nám v budúcnosti nemusí oplatiť.

SKU zatiaľ nezaznamenala zo strany ministerstva žiadne kroky, ktoré by zásadne zlepšili kvalitu vzdelávania na Slovensku. Všetky doterajšie opatrenia považujeme za polovičaté a nesystémové. Ministerstvo a vláda akoby doteraz nenašli odvahu čeliť hlavným výzvam v rezorte (financovanie, platy, škôlky, asistenti, učebnice, vybavenie…).
Ak by sme mali zhrnúť postoj ministerstva k posledným výsledkom v testovaní PISA, tak sa tvária spokojne, že náš prepad nie je až taký výrazný, ako sme zaznamenali v predchádzajúcom porovnaní.

Hlavné posolstvo výsledkov PISA však je, že zaostávame vo výsledkoch žiakov v najzákladnejších oblastiach ako sú čítanie, počítanie a pochopenie prírodných zákonov okolo nás. Nech máme hocijaké názory na testovanie PISA, pre všetkých boli úlohy rovnaké, a my za našimi susedmi zaostávame čím ďalej tým viac. Predchádzajúca vláda si stanovila plán opatrení na zlepšenie výsledkov v tomto testovaní, ktorý následne nesplnila. Realizované opatrenia vnímame opäť ako polovičaté a proklamatívne. Nestačí napríklad vyhlásiť rok čitateľskej gramotnosti a urobiť niekoľko pôsobivých mediálnych vystúpení, pokiaľ sa nebudú systematicky zriaďovať chýbajúce knižnice, pokiaľ sa v existujúcich nebude obnovovať knižný fond a pokiaľ sa školská knižnica nestane príjemným a príťažlivým miestom pre žiakov.

Rozšírenie hodinovej dotácie dejepisu na ZŠ môže prispieť proti šíreniu extrémizmu a demagógie len vtedy, ak učitelia súčasne dostanú efektívnu podporu vo forme kvalitných učebníc, metodických materiálov a digitálneho obsahu. To sa netýka len predmetu dejepis.

Problematika si vyžaduje komplexný prístup, extrémizmom by sa mali prierezovo zaoberať viaceré predmety. Zatiaľ v opatreniach ministerstva nenachádzame systematickosť.
Ak sa pripravovaná reforma bude striktne držať mantinelov stanovených v programovom vyhlásení vlády, o žiadnu reformu nepôjde. Bude to len kozmetické upravenie súčasného nevyhovujúceho stavu a zásadné problémy sa nevyriešia.

Domnievame sa, že je najvyšší čas, aby sme si stanovili skutočne ambiciózne ciele, dobehli zaostávanie a vytvorili ďalším generáciám férové podmienky na vstup do profesijného sveta v globálnom prostredí. Na polovičaté riešenia naozaj nemáme čas.