Na Slovensku sme, žiaľ, stále svedkami veľmi čudesného experimentu, keď od výrazne podfinancovaného systému očakávame aspoň priemerné výsledky.

Čas neúprosne beží, výsledky našich žiakov sa zhoršujú a čoraz viac zaostávame nielen za priemerom OECD, ale hlavne za našimi susedmi z V4. Ministerstvo školstva pod vedením nového ministra neurobilo žiadny zásadný krok k náprave tohto stavu.

Po niekoľkýkrát sa opakuje situácia, kedy si do ministerského kresla sadá minister, ktorý nemá premyslenú víziu systémových zmien, vytvára ju za pochodu a realizácia je v nedohľadne. V okolitých štátoch zatiaľ prijímajú zásadné riešenia, ktoré ich školský systém posúvajú ďalej. My stále prešliapavame na mieste, čo sa nám v budúcnosti nemusí oplatiť.

SKU zatiaľ nezaznamenala zo strany ministerstva žiadne kroky, ktoré by zásadne zlepšili kvalitu vzdelávania na Slovensku. Všetky doterajšie opatrenia považujeme za polovičaté a nesystémové. Ministerstvo a vláda akoby doteraz nenašli odvahu čeliť hlavným výzvam v rezorte (financovanie, platy, škôlky, asistenti, učebnice, vybavenie…).
Ak by sme mali zhrnúť postoj ministerstva k posledným výsledkom v testovaní PISA, tak sa tvária spokojne, že náš prepad nie je až taký výrazný, ako sme zaznamenali v predchádzajúcom porovnaní.

Hlavné posolstvo výsledkov PISA však je, že zaostávame vo výsledkoch žiakov v najzákladnejších oblastiach ako sú čítanie, počítanie a pochopenie prírodných zákonov okolo nás. Nech máme hocijaké názory na testovanie PISA, pre všetkých boli úlohy rovnaké, a my za našimi susedmi zaostávame čím ďalej tým viac. Predchádzajúca vláda si stanovila plán opatrení na zlepšenie výsledkov v tomto testovaní, ktorý následne nesplnila. Realizované opatrenia vnímame opäť ako polovičaté a proklamatívne. Nestačí napríklad vyhlásiť rok čitateľskej gramotnosti a urobiť niekoľko pôsobivých mediálnych vystúpení, pokiaľ sa nebudú systematicky zriaďovať chýbajúce knižnice, pokiaľ sa v existujúcich nebude obnovovať knižný fond a pokiaľ sa školská knižnica nestane príjemným a príťažlivým miestom pre žiakov.

Rozšírenie hodinovej dotácie dejepisu na ZŠ môže prispieť proti šíreniu extrémizmu a demagógie len vtedy, ak učitelia súčasne dostanú efektívnu podporu vo forme kvalitných učebníc, metodických materiálov a digitálneho obsahu. To sa netýka len predmetu dejepis.

Problematika si vyžaduje komplexný prístup, extrémizmom by sa mali prierezovo zaoberať viaceré predmety. Zatiaľ v opatreniach ministerstva nenachádzame systematickosť.
Ak sa pripravovaná reforma bude striktne držať mantinelov stanovených v programovom vyhlásení vlády, o žiadnu reformu nepôjde. Bude to len kozmetické upravenie súčasného nevyhovujúceho stavu a zásadné problémy sa nevyriešia.

Domnievame sa, že je najvyšší čas, aby sme si stanovili skutočne ambiciózne ciele, dobehli zaostávanie a vytvorili ďalším generáciám férové podmienky na vstup do profesijného sveta v globálnom prostredí. Na polovičaté riešenia naozaj nemáme čas.