Správa zo stretnutia SKU a Asociácie CVČ SR

Dňa 21. 3 sa stretli prezident SKU Mgr. Vladimír Crmoman a mediátorka SKU PaedDr. Jarmila Javorková s predsedkyňou Asociácie centier voľného času SR PhDr. Martou Hanečákovou, PhD a Mgr. Helenou Gágrikovou, členkou predsedníctva Asociácie CVČ SR.

Obe strany v krátkosti predstavili svoj program a špecifikovali problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú. Keďže sú obidve organizácie aktívnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, trápia ich rovnaké problémy v oblasti financovania školských zariadení a ich vybavenia, kompetencií a odmeňovania vychovávateľov.

V snahe zefektívniť svoju prácu, SKU a Asociácia CVČ SR sa dohodli na spoločnej aktívnej spolupráci a spoločnom postupe, ktorý budú uplatňovať pri rokovaniach s MŠVVaŠ SR a ostatnými organizáciami s cieľom presadzovať oprávnené požiadavky vychovávateľov.

Prvým krokom k naplneniu spoločných cieľov bude podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi SKU a Asociáciou CVČ SR.

Pre všetkých vychovávateľov vznikla nová facebooková skupina – https://www.facebook.com/groups/630892330430815/