Diskusia vyústila prijatím záveru, v ktorom deklarovali ochotu a záujem spolupracovať v oblastiach:

– odborno-profesijnej
– legislatívnej
– starostlivosti o pedagogických a odborných zamestnancov vrátene odmeňovania s cieľom napĺňať ich spoločenský a ekonomický status s prioritou ochrany duševného zdravia zamestnancov
– právneho poradenstva a právnej pomoci po splnení podmienok stanovených zväzom

Úvodného rokovania sa zúčastnili prezidentka SKU PaedDr. Mária Barancová spolu s predstaviteľmi regionálnych orgánov a za zväz Ing. Pavel Ondek s členmi vedenia zväzu.

[hcm]inart,47#48#49[/hcm]