Rokovanie SKU s vedením OZ PŠaV

Dňa 31.1.2012 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka stretli zástupcovia Slovenskej komory učiteľov s vedením zväzu. Na spoločnom stretnutí si vzájomne predstavili programy svojich organizácií a diskutovali o aktuálnych problémoch v školstve. V rokovaní dospeli k spoločnému záveru, kde deklarovali potrebu nadviazať neformálnu spoluprácu oboch organizácií a pri vzájomnej informovanosti spoločne presadzovať záujmy zamestnancov školstva a potreby školského systému Slovenskej republiky.