Spoveď riaditeľa základnej školy

Dobrý deň,  

Neviem, či som ja nechápavý alebo je niečo úplne inak… ale dnes minister po zasadnutí vlády znovu zopakoval, že všetky školy dostanú/dostali 200 eur odmeny na PZ. A to vôbec nie je pravda.

Najprv sa hovorilo o odmene 100 eur, ktoré minulý rok dostali naozaj všetci učitelia a školy o tie peniaze nemuseli žiadať.

Tento rok mi prišla 20.9.  – v čase, keď sme robili eduzber – v histórii eduzberov najhoršie pripravený zber údajov – informácia o dohodovacom konaní na zvýšené osobné a prevádzkové náklady… ja som o to nežiadal, keďže osobné a prevádzkové náklady máme z rozpočtu kryté. Teraz vyšlo najavo, že na to dohodovacie konanie sa viažu tie spomínané odmeny vo výške 100 eur. My sme tie peniaze v novom rozpočte nedostali. Nemal som žiadnu informáciu o tom, že sa týka týchto odmien – mohol som však niečo prehliadnuť, v každom prípade nie som sám, kto nedostal peniaze na odmeny. Keby som o tom vedel, tak si o ne samozrejme požiadam.

Potom začali chodiť informácie, že tie školy, ktoré o to dohodovacie požiadali, tak dostanú nejakých 200 eur – opäť nemám info, že ako a pre koho…

Minulý týždeň opäť zavádzal minister, keď povedal, že 30 € na žiaka určené na zvýšené energie, prevádzku dostane každá škola. Nedostane. Opäť to bolo viazané na dohodovacie konanie. Viem o školách, ktoré tie peniaze nedostali.

Ja našim odmeny dám, ale znervózňuje ma, keď hovorí, že to dostali všetky školy.

Mne už tento ministerský marketing ide hore krkom, mám pocit, že ideme z extrému do extrému, momentálne mi to pripadá, že stratili kontakt s realitou a o učiteľov sa absolútne nestarajú. U nás už pomaly nemá kto učiť, toľko máme chorých detí…

Ešte raz sa ospravedlňujem, že píšem… čítam to po sebe a je to také rozbité, ako som už aj ja rozbitý…

riaditeľ štátnej základnej školy