Správa zo stretnutia SKU a Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Dňa 14. 2. 2017 sa v sídle SNSĽP na Laurinskej ulici v Bratislave stretli prezident SKU Mgr. Vladimír Crmoman a mediátorka SKU PaedDr. Jarmila Javorková s výkonnou riaditeľkou SNSĽP Mgr. Katarínou Szabovou a lektorom SNSĽP Mgr. Tomášom Földesom.

SKU informovala o pokračovaní kampane Zber strachu, o niektorých aspektoch systému fungovania a financovania jednotlivých typov škôl, dôsledkom ktorých je znevýhodnenie určitej skupiny zamestnancov školstva. SNSĽP informovalo o svojej pôsobnosti a činnosti zameranej na prevenciu a boj proti šikane a diskriminácii.

Diskutovali sme o potrebe zvyšovania právneho povedomia zamestnancov v školstve, o dokazovaní mobbingu a bossingu, ako i dôsledkoch šikany na obete. Hovorili sme o dôležitosti, potrebe a úlohách tzv. školského ombudsmana.

SNSĽP a SKU sa dohodli na spolupráci pri mapovaní klímy v školskom prostredí a následnom spracovaní údajov, ktoré chceme spoločne predstaviť ministrovi školstva. SNSĽP ponúklo svoju pomoc učiteľom v oblasti právneho vzdelávania a boja proti šikane.