Slovenská komora učiteľov nesúhlasí so spôsobom, akým má dôjsť k novelizácii zákona 245/2008 pri zavádzaní povinného predškolského vzdelávania. Ide o závažnú zmenu, ktorá bude mať dopad na deti, rodičov, materské školy, ich zriaďovateľov, pedagogických a odborných zamestnancov a verejnosť, preto je nevyhnutné, aby bola prediskutovaná všetkými dotknutými stranami, riadne pripravená a následne predložená v čo najkvalitnejšej podobe.

Novelu veľmi neštandardne nepredkladá samotné ministerstvo školstva, ako býva pri veľkých zmenách v zákonoch bežné. Ministerstvo síce predložilo verejnosti predbežnú informáciu, novelu však predkladá skupina poslancov ako poslanecký návrh. Týmto postupom sa obchádza medzirezortné pripomienkové konanie a vláda SR sa tak vyhne širokej diskusii. Práve zapojením verejnosti do pripomienkovania návrhu, ktorý vychádza z NPRVV, by bolo možné zodpovedať otázky, ktoré návrh vyvoláva a predísť nedostatkom v ňom.

Slovenská komora učiteľov odsudzuje nedemokratické spôsoby, ktoré sú ignorovaním tak rodičovskej, ako aj odbornej verejnosti a považuje ich za nebezpečné pre našu spoločnosť.