Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k dokumentu Učiace sa Slovensko

Slovenská komora učiteľov vyjadruje oficiálnu podporu dokumentu Učiace sa Slovensko. Zásadne nesúhlasíme s vyjadreniami ministerstva školstva, ktoré označilo reformný dokument za nepoužiteľný. Návrh dokumentu nazvaného “Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko” sme pripomienkovali s plnou vážnosťou a s vedomím, že sa po vyhodnotení pripomienok stane Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania. Dnes je osud tohto dokumentu neistý a jeho realizácia sa odkladá na neurčito. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že návrh zmien v rezorte školstva sformuluje do konca roka 2016. Základné tézy reformy boli naozaj zverejnené ešte v októbri 2016 a nezmenený zámer v marci 2017. Na prípravu akčného plánu na najbližšie obdobie mala teda vláda dostatok času. Dnes sme už mali byť svedkami realizácie reformy. Namiesto toho ministerstvo školstva vytvára ďalšiu expertnú skupinu, s cieľom prepracovať autorský dokument Učiace sa Slovensko.

Slovenská komora učiteľov vyjadruje dôrazný nesúhlas s tým, aby sa takto hazardovalo s osudmi detí i celej našej spoločnosti. Učiace sa Slovensko je vízia, v ktorej sa nachádzajú konkrétne kroky v jednotlivých oblastiach nášho vzdelávacieho systému, v mnohých opatreniach aj s určením zodpovednosti za ich realizáciu. Nemôžeme si dovoliť zmietnuť zo stola hotový dokument, na ktorom sa dohodli odborníci, aj pripomienkujúca verejnosť a čakať na tvorbu iného, nového programu s neistým výsledkom. Neustále odkladanie termínu realizácie programu Učiace sa Slovensko vníma odborná i laická verejnosť s veľkým znepokojením a vyhodnocuje to ako neochotu vlády a parlamentu pristúpiť k uskutočneniu konkrétnych krokov vedúcich k záchrane školstva na Slovensku.

Predpokladáme, že rovnako ako pripomienkujúca verejnosť, sú aj politici vo vláde a v parlamente ochotní a schopní preštudovať si víziu vypracovanú odborníkmi, ktorú im zadalo ministerstvo školstva na objednávku vlády SR. Slovenská komora učiteľov preto vyzýva vládu SR, aby pristúpila k nevyhnutným a očakávaným krokom realizácie programu Učiace sa Slovensko, v súlade s vlastným programovým vyhlásením. Žiadame, aby sa program Učiace sa Slovensko začal realizovať v čo najkratšom čase ako prioritný apolitický dokument, nevyhnutný pre efektívne fungovanie a rozvoj školstva na Slovensku.

TASR: http://www.teraz.sk/slovensko/skolstvo-komora-ucitelov-vyzyva-na/291658-clanok.html

SITA: https://www.webnoviny.sk/slovenska-komora-ucitelov-podporuje-dokument-uciace-sa-slovensko/