Štátna školská inšpekcia zverejnila kritéria hodnotenia