Zrnko z učiteľskej minulosti…

Minulosť je obdobie, ktoré sprevádza národy, etniká, skupiny, náboženstvá a ľudí v ich prítomnosti.

Čoraz častejšie zaznieva výrok, zbavte sa minulosti, žijeme dnes , pre novú budúcnosť. Čo bolo v minulosti, to bolo. Nabádajú vymazať pamäť na vojny , násilia, komunistické zločiny, holocaust...

Iné názory vyzdvihujú minulosť, ktorá akoby vytvárala korene stromu - základy nášho života. Osobnosť človeka od narodenia sa vyvíja na základe jeho minulosti, lebo deň pred dňom je už dňom minulým. Kto ste?, odkiaľ ste prišli? Často kladené otázky, pri rôznych príležitostiach, rozhovoroch, v medailónoch o osobnostiach...v momente odpovedí sa vraciame do našich začiatkov, k našim rodičom, do rodiny, do prostredí z minulosti.

Nezabudnuteľný herec a režisér Charlie Chaplin povedal: Mysli na to, že ti pri poslednom súde všetky tvoje filmy premietnu.

Ktorý z filmov sa bude premietať nám učiteľom?

2017-02-09T20:19:39+01:008. februára 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Štátna školská inšpekcia zverejnila kritéria hodnotenia

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2011/2012, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka. Vítame to ako veľký ústretový krok k otvorenému spôsobu komunikácie tejto inštitúcie s jednotlivými školami.

Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
2017-02-09T20:19:41+01:007. októbra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Štátna školská inšpekcia zverejnila

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2011/2012, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka. Vítame to ako veľký ústretový krok k otvorenému spôsobu komunikácie tejto inštitúcie s jednotlivými školami.

Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
2017-02-09T20:19:41+01:007. októbra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |