Štátna školská inšpekcia zverejnila kritéria hodnotenia

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2011/2012, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka. Vítame to ako veľký ústretový krok k otvorenému spôsobu komunikácie tejto inštitúcie s jednotlivými školami.

Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
2017-02-09T20:19:41+01:007. októbra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Štátna školská inšpekcia zverejnila

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2011/2012, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka. Vítame to ako veľký ústretový krok k otvorenému spôsobu komunikácie tejto inštitúcie s jednotlivými školami.

Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Kritéria hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
2017-02-09T20:19:41+01:007. októbra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |