Stretnutie s učiteľmi z okresu Brezno

Po úvodnom zoznámení  pani prezidentka predstavila Slovenskú komoru učiteľov, jej vznik, ciele, priblížila stanovy a potrebu vytvorenia morálneho kódexu učiteľov. Potom nastala hlavná časť programu – diskusia zúčastnených o problémoch slovenských učiteľov. Profesionálnosť nás často zvádzala k myšlienkam na deti, žiakov, ktorých my učitelia vždy staviame do popredia, zabúdajúc na seba.  Pani prezidentka nás usmerňovala slovami, že len tí čo majú radi sami seba, dokážu mať radi aj iných.  A predmetom  úsilia SKU je predovšetkým učiteľ a jeho zdravie. Táto myšlienka rezonovala celým zvyškom večera.

Hovorilo sa o stále náročnejšej učiteľskej práci, o nízkom morálnom ohodnotení zo strany verejnosti, o učiteľskom plate, o požiadavkách bonusov  pre učiteľov, o počte dní dovolenky vzhľadom k dĺžke prázdnin,  o pracovnej dobe učiteľov, o daňovom zaťažení učiteľov, o narastajúcej agresivite žiakov, spomenuli sme aj  možnosť zavedenia výsluhového  dôchodku pre učiteľov. Ani sme si nevšimli  ako padla na Brezno  tma. Bolo už po 19-stej hodine, keď sme rozchádzali k svojim rodinám. Pani prezidentka každému prítomnému podala ruku a povedala pár milých slov.     

Stretnutie s pani prezidentkou bolo veľmi príjemné a obohacujúce pre každého z nás. Pochopili sme, že konečne máme niekoho koho sme už dávno potrebovali – Slovenskú komoru učiteľov, ktorá  nám pomôže, bude obhajovať naše práva a presadzovať naše požiadavky.  

SKU prichádza v najvyššom čase. Viaceré negatívne faktory súvisiace najmä so zhoršujúcim sa školským prostredím, vysokými nárokmi na učiteľov a prebyrokratizovaná práce učiteľa masívne vplývajú na kvalitu života učiteľa. Široká členská základňa a systémové kroky SKU určite prinesú požadovaný výsledok, aby učitelia mali zodpovedajúce postavenie v spoločnosti a aby sa ich profesia tešila všeobecnej úcte.

PaedDr.  Danka Jarabová

Výkonná riaditeľka SKU pre Banskobystrický kraj

 

[hcm]gall_imgs,1[/hcm]