Svedectvá o troch dňoch bledomodrej stužky

V Trnave dňa 30.8.2011 sa na Trojičnom námestí od 14 00 do 16 00 hod. vyberali podpisy pod petíciu za zlepšenie podmienok v školstve. Keďže sa okoloidúci pýtali aj na to, aká organizácia to vyhlásila – a my sme dôvodili, že je to vzbura zdola, ale podporila nás SKU.

Dojemné bolo, že starší učitelia nás hľadali na stanovišti už ráno a neváhali prísť opäť. Prišlo veľa dôchodcov učiteľov, podporovali nás starší, ale aj rodičia s deťmi. Milo nás prekvapili aj študenti, ktorí bez vyzvania pristúpili k stolíku.

Odkiaľ sa o nás ľudia dozvedeli? Z novín. V Trnavskom hlase bol o petícii článok. Prišli nás podporiť aj kolegyne z Hlohovca, Zátvoru i Smoleníc. Takto sa dozvedeli o nás ďalšie školy. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujem. Najmä učiteľom zo ZŠ Jána Bottu v Trnave a pani Kopúnkovej zo ZŠ Kornela Mahra.

Dagmar Kolevová, Trnava


Na námestí v Košiciach, pri fontáne so znameniami zverokruhu v parku za divadlom, si dali zraz košické bledomodré stužky. Bolo nás len pár, ale svoju prácu sme odviedli výborne. Slniečko svietilo a hárky s podpismi sa plnili. Odvahu osloviť ľudí na ulici, ponorených do svojich starostí , nám dávala túžba niečo zmeniť.

Ľudia o tejto aktivite učiteľov neboli informovaní a preto si nechali podrobne vysvetliť celú situáciu. Niektorých zaujímala mzda učiteľov, niekto sa opýtal na kredity, niekto pokrútil hlavou…

Najviac podpory sme mali u mamičiek s deťmi a študentov.

Ďakujem všetkým kolegom za úspešnú hodinku pre dobrú vec.

Slavka Kalakayová, Košice modre_stuzky

A AKÉ BOLI VAŠE POSTREHY?