Víkendový vzdelávací kurz pre učiteľov výtvarnej výchovy

Dvojdňový vzdelávací kurz je zameraný na rozvoj zručností v organizácii výtvarnej výchovy zameranej na tvorivý proces a implementáciu hodnotiacich procesov s využitím aktívnych výtvarných činností.

Cena: 50 Euro (ubytovanie, plná penzia, výtvarný materiál) – platba na mieste v hotovosti.

Popis: Tvorivý proces je súčasťou výtvarnej práce žiakov na každej výtvarnej výchove. Ak učiteľ dokáže metodicky zamerať pozornosť na proces tvorby, umožní to žiakovi rozvoj väčšej škály zručností, ktoré vedú k rozvoju myslenia a osobnosti žiaka. Metodika zameraná na tvorivý proces je prirodzene previazaná s hodnotením, ktoré je v predmete výtvarná výchova veľmi náročné. Uprednostnením formatívneho hodnotenia sa môže stať aj hodnotenie na výtvarnej výchove zrozumiteľným a jednoduchým. Oblasť výtvarnej edukácie je prepojená s porozumením a rozvojom v oblasti profesijného rozvoja a tvorby atestačného portfólia.

Pre koho je vzdelávanie určené: všetci učitelia výtvarnej výchovy

Termín:      6. – 8. máj 2022

Miesto konania: Rekreačné zariadenie Euromesto

RZ Euromesto sa nachádza v obci Častá – Píla, na úpätí Malých Karpát, neďaleko hradu Červený Kameň

Získate:

metodické podklady a skúsenosti s vedením výtvarnej výchovy zameranej na tvorivý proces

– znalosti a aktívne skúsenosti s hodnotením a použitím hodnotenia vo výtvarnej výchove

– znalosti v oblasti Profesijného rozvoja  a tvorby atestačného portfólia

– kompetencie v realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a v oblasti hodnotenia priebehu a výsledkov výchovno vzdelávacej činnosti ( v súlade s pokynom ministra č. 39/2017, oblasť: 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť)

– možnosť aktívnej tvorivej činnosti v kolektíve profesijne rovnako orientovanej skupine ľudí

Školitelia:  Mgr. Miloš Kmeť, PhD., Peadr. Jarmila Javorková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk, miloš.k9@gmail.com

Detaily podujatia:

Čas začiatku: 6.5. o 18.00 CEST

Čas ukončenia: 8.5. o 13.00 CEST

Link na prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/1IlXmMFXLE0rZSnk4vk4Oov-3nGT5YbPWX8EULR1dKco/edit