Výberové konanie – online diskusia

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 16. júna 2021 v čase od 17:00 – 18:00.

Diskusia má za cieľ predstaviť novú príručku “Transparentný výber riaditeľov škôl”, ktorú prvýkrát predstavia jej autori zo Slovenskej  komory učiteľov a Transparency international. Poukážeme na stav výberových konaní na Slovensku a najnovšie dáta o stave atraktivity riaditeľského povolania.

*  Aký je vzťah medzi systémom fungovania rád škôl a školských zariadení, výberových konaní a kvalitou zvolených riaditeľov?

*  Aké sú úskalia demokratizácie výberových konaní a ich spravodlivého priebehu?

*  Ktoré legislatívne zmeny je už dnes možné urobiť, aby bol výber riaditeľov transparentný, participatívny a zmysluplný?

Tieto a ďalšie otázky otvoríme v online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťom diskusie bude riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško, stredoškolský učiteľ biológie a vedy Peter Wetzler a Viktor Križo, ktorý advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách. Moderovať bude Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať 16. júna 2021  v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU alebo na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť, zapojenie a prínos v diskusii “VÝBEROVÉ KONANIE”.

FB udalosť k diskusii.


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.