Strategické dokumenty školy – online diskusia

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 29. septembra 2021 tradične v stredu v čase od 17:00 – 18:00. Diskusia má za cieľ predstaviť balíček vzorových dokumentov, ktoré pripravila Slovenská komora učiteľov pre svojich členov a sympatizantov a zahrnula ich do svojich vzdelávaní. Poukážeme na stav

Záznam z diskusie – Výberové konanie

Sledujte záznam z online diskusie projektu Slovenskej komory učiteľov (SKU): „Podpora demokratizácie v školách“, ktorá sa pod názvom „VÝBEROVÉ KONANIE“ uskutočnila 16. júna 2021 na Facebook stránke a Youtube SKU. Podeľte sa a napíšte nám Vaše skúsenosti na demokracia@sku.sk Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý

Výberové konanie – online diskusia

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 16. júna 2021 v čase od 17:00 – 18:00. Diskusia má za cieľ predstaviť novú príručku “Transparentný výber riaditeľov škôl”, ktorú prvýkrát predstavia jej autori zo Slovenskej  komory učiteľov a Transparency international. Poukážeme na

Záznam z diskusie – Príbeh Daniely Polovkovej

Sledujte záznam z online diskusie projektu Slovenskej komory učiteľov (SKU): „Podpora demokratizácie v školách“, ktorá sa pod názvom „PRÍBEH DANIELY POLOVKOVEJ“ uskutočnila 26. mája 2021 na Facebook stránke a Youtube SKU. Podeľte sa a napíšte nám Vaše skúsenosti na demokracia@sku.sk Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia,

Príbeh Daniely Polovkovej – online diskusia

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 26. mája 2021 v čase od 17:00 – 18:00. Diskusia má za cieľ prezentovať cez príbeh konkrétneho učiteľa, ako je možné udržať demokraciu v školskom prostredí, ak je ohrozená a čo je preto potrebné