Výsledky petície učiteľov a ich sympatizantov za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov

1. Nesúhlasím s tým, aby bolo vykonanie atestačných skúšok pedagogických zamestnancov podmienené získavaním kreditov a žiadam o zrušenie tejto podmienky.

Tento bod vôbec neprešiel.

2. Žiadam, aby bol tzv. malý doktorát uznaný ako náhrada 1. atestačnej skúšky pedagogických zamestnancov.

Čiastočne ústupky – za malý doktorát získajú učitelia 60 kreditov po troch rokoch praxe a tým získajú 12 % kreditový príplatok prípadne možnosť absolvovať 1. atestačnú skúšku bez naháňania kreditov.

3. Nesúhlasím s tým, aby bol kreditový príplatok vyplácaný iba počas doby platnosti kreditov, ale aby sa stal trvalou súčasťou tarifného platu pedagogických zamestnancov.

Prešlo v plnom znení, aj keď tento bod nadobudne platnosť až 1. januára 2013.

4. Žiadam, aby bola výška kreditového príplatku pedagogických zamestnancov zvýšená nasledovným spôsobom: zo súčasných 6% na 10% za 30 kreditov a zo súčasných 12% na 20% za 60 kreditov.

Čiastočné ústupky – aj keď sa percentá za kreditové príplatky nezvýšili, zvýšili sa tarify (v niektorých prípadoch veľmi jemne, v niektorých výraznejšie). Keďže zvýšenie tarify má priamy vplyv na zvýšenie kreditového príplatku, považujem to ešte za výhodnejšie riešenie, ako sme navrhovali v petícii. Výhodou je aj to, že plat narastie aj tým, ktorí kreditový príplatok nepoberajú.

5. Nesúhlasím s tým, aby boli kvalifikovaní začínajúci učitelia zaradení do 9. platovej triedy, a žiadam, aby sa dostali opäť do 10. platovej triedy.

Čiastočné ústupky – aj keď začínajúci učitelia zostali v 9. platovej triede, budú dostávať 6% príplatok, čím sa zníži finančný rozdiel medzi 9. a 10. platovou triedou z 9% na 3%.

6. Nesúhlasím s tým, aby začínajúci učitelia museli ukončiť adaptačné vzdelávanie záverečným pohovorom a otvorenou hodinou pred skúšobnou komisiou.

Čiastočné ústupky – akým spôsobom bude ukončené adaptačné vzdelávanie rozhodnú riaditelia škôl. Ostáva len dúfať, že to so skúšaním nebudú preháňať.

Dovolím si ešte na záver niekoľko slov. Hodnotenie toho, či sme dosiahli dosť alebo málo nechám na iných. Na Slovensku máme dosť ľudí, ktorí to určite radi urobia za mňa. Petícia a práca okolo presadzovania našich požiadaviek priamo na ministerstve školstva mi však pomohla pochopiť dve dôležité veci:

  1. Je možné, aby sme veci v školstve zmenili, aj keď si to vyžaduje mnoho síl a energie.
  2. Pre ďalšie zmeny je potrebné SPOJENIE viacerých organizácií, ktoré zastupujú záujmy zamestnancov školstva a tie by následne SPOLOČNE tlačili na ministerstvo. Počas jednania pracovných skupín na ministerstve školstva som mal totiž pocit, že každý presadzuje len svoje záujmy a na ostatných kašle. Keby sme sa však vopred dohodli na spoločných návrhoch, určite by sme boli všetci úspešnejší.

Nakoniec mi zostáva len poďakovať všetkým, ktorí sa pod petíciu podpísali a tým dali najavo, že im školstvo nie je ľahostajné. Svoje ďalšie návrhy budeme presadzovať prostredníctvom Slovenskej komory učiteľov, ktorú nájdete na stránke www.komoraucitelov.org.

Ivan Dudáš