Výzva SKU k zverejneniu návrhu Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Slovenská komora učiteľov vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zverejnilo celé znenie pripravovaného návrhu Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

O sprístupnenie pripravovaného návrhu pre verejnosť žiadame po zverejnení neúplných informácií o pripravovaných zmenách v kreditovom vzdelávaní ministerkou školstva v médiách a z dôvodu mnohých podnetov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve.

https://www.youtube.com/watch?v=3EZhB4Yu_ik&feature=youtu.be

Návrh Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch obsahuje množstvo ďalších dôležitých zmien v pracovných podmienkach pedagogických a odborných zamestnancov, o ktorých však do dnešného dňa vôbec nie sú informovaní.

Pedagogická verejnosť má právo vyjadriť sa a tiež spolupracovať v dostatočnom časovom predstihu na dôležitom právnom predpise, ktorý sa jej priamo týka.

S pozdravom

Mgr. Vladimír Crmoman

prezident Slovenskej komory učiteľov