Zverejňujeme návrh Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Slovenská komora učiteľov si uvedomuje, že na to, aby v rezorte školstva vznikali skutočne kvalitné zákony reflektujúce potreby praxe, sa musí zásadne zmeniť celá kultúra legislatívneho procesu. Je potrebné, aby sa naozaj diskutovalo s verejnosťou a jej názory boli brané aj do úvahy. Aby sme sa len nehrali na spoluprácu, ale skutočne spolupracovali. Aby ministerstvo tvorilo zákon aj na základe podnetov zdola a neignorovalo hlas pedagógov odkladaním ich podnetov do „šuflíka“. Aby neostávali nepovšimnuté návrhy z expertných analýz, ktoré vychádzajú z odborných zistení našej a zahraničnej praxe.

Obávame sa, že ani trojmesačný odklad legislatívneho procesu prípravy návrhu Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch nepomôže, ak sa kultúra tvorby zákona nezmení.

Slovenská komora učiteľov sa preto rozhodla urobiť to, čo márne očakávala od ministerstva školstva. Zverejňuje návrh Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, aby sa celá pedagogická verejnosť mohla vyjadriť k právnemu predpisu, ktorý sa jej bytostne týka.

Svoje pripomienky nám posielajte na e-mail: komoraucitelov@gmail.com

Poznámka: MŠVVaŠ SR na výzvu SKU k zverejneniu návrhu Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch vôbec nereagovalo ani po jej medializácii:

https://domov.sme.sk/c/20779826/ucitelia-vyzyvaju-ministerstvo-aby-zverejnilo-navrh-noveho-zakona.html

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/msvvas-predlzilo-pripravu-zakona-o/40762-clanok.html

[wpdm_package id=14777 template=”link-template-calltoaction3.php”]