Vážená pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR,

dovoľte, aby sme Vám zablahoželali k vymenovaniu do funkcie. Želáme Vám vo Vašej práci veľa síl, vytrvalosti, odvahy a tiež dobrých spolupracovníkov.

Veríme, že sa Vám napriek zložitej situácii podarí začať čo najskôr uskutočňovať kroky, na ktoré všetci čakáme, ku ktorým sme vyzývali všetkých doterajších ministrov a vládu Slovenskej republiky a ktoré sú nevyhnutné pre zlepšenie podmienok v našom školstve.

Slovenská komora učiteľov, jediná profesijná organizácia zastupujúca všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, je pripravená k uskutočneniu zásadných krokov v školstve poskytnúť svoj odborný potenciál a profesijné skúsenosti. Preto by sme sa potešili osobnému stretnutiu s Vami.

S úctou,

Mgr. Vladimír Crmoman
prezident
Slovenská komora učiteľov