Bojujeme proti byrokracii

Pomocou tejto webstránky a všetkých ochotných učiteľov a riaditeľov chceme zmapovať situáciu na školách, aby sme v ďalšom kroku mohli s touto situáciu pracovať a situáciu vám uľahčiť. Nesľubujeme, že po debyrokratizačnom procese nebude žiadna byrokracia. To určite nie, žijeme v spoločnosti a musíme re agovať na to, čo sa deje okolo nás. Každá škola, ktorá je dnes právnickou osobou sa musí správať ako samostatne.

Budeme sa ale snažiť maximálne vám situáciu uľahčiť. Je možné, že niektoré aktivity, procesy alebo činnosti sa nám podarí úplne zrušiť, lebo nedávajú zmysel. Pri iných sa nám, pevne veríme, podarí činnosť, aktivitu alebo proces uľahčiť – napríklad zavedením informačného systému, zjednodušením pravidiel alebo vytvorením jednotného návrhu dokumentu, ktorý si potom nebude musieť vymýšľať každý sám.

Veríme, že spoločne sa nám to podarí!

 

Roman Baranovič, projektový manažér

 

[hcm]youtube,http://www.youtube.com/watch?v=JaVPqWt5p9g,large[/hcm]

 

[hcm]youtube,http://www.youtube.com/watch?v=nojEP85iZgQ,large[/hcm]

Ako pracovať v prostredí wiki

Vytvorenie užívateľského účtu

[hcm]youtube,http://www.youtube.com/watch?v=7Vic_vvApJg,large[/hcm]

Editovanie obsahu wiki stránky projektu

[hcm]youtube,http://www.youtube.com/watch?v=S2TybVCLhjo,large[/hcm]