EduOko

Od 21. júla do 28. júla 2011 testovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) testovaciu prevádzku protikorupčnej linky eduoko@minedu.sk. Počas skúšobného týždňa rezort sledoval a odstraňoval prípadné nedostatky. Po prvom týždni od zavedenia protikorupčnej linky dostalo ministerstvo celkovo 17 podnetov, pričom deväť z nich prišlo prostredníctvom e-mailu a osem cez anonymný formulár. Ani jeden z nich sa však netýkal korupcie, preto ich rezort nepostúpil na ďalšie prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. Prevažná väčšina podnetov poukazovala na interpersonálne vzťahy v školách.

Počas testovacej prevádzky rezort nezaznamenal žiadne technické problémy, preto 29. júla 2011 je už linka v stálej prevádzke. Občania tak môžu cez obidva komunikačné kanály naďalej posielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.

Bojujeme proti byrokracii

Ministerstvo školstva spúšťa projekt „Znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl.“ Byrokracia trápi nás všetkých. Sťažujete sa, že pre samotné papierovanie nemáte čas na inovácie, nové metódy, kvalitnejšie vyučovanie. Vedenie ministerstva má preto dnes úprimný záujem zľahčiť toto bremeno učiteľom a riaditeľom. V samotnom projekte najskôr potrebujeme zmapovať, čo všetko na školách vnímate ako administratívnu záťaž. Zapojte sa preto aktívne do online komunity na webstránke wiki.skoly.org.

(úprava – v článku nájdete i návody, ako prispievať na wiki stránku projektu)