Brány škôl sa opäť neotvoria fínskemu modelu

Dnes budú na školách chýbať stovky učiteľov a ďalšie stovky detí, lebo ostanú doma na nútenom domácom vzdelávaní kvôli svojmu zdravotnému či sociálnemu znevýhodneniu. Ministerstvo úplne neefektívne vyhodí viac ako stovku miliónov eur na obedy žiakom a ďalšie desiatky miliónov na lyžiarske výcviky a školy v prírode pre bohaté deti. Na druhej strane nedokáže zabezpečiť základnú pomoc pre deti so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením či nadaním cez asistentov a odborné tímy na školách.

Bratislavský kraj sa stáva prvým signálom, že budúcnosť učiteľov v školách je vážne ohrozená. Množstvo emigrujúcich učiteľov zo všetkých krajov Slovenska klesá a už nestačí na zabezpečenie pokojného priebehu vyučovania. Atraktivita učiteľského povolania a generačná výmena je v nedohľadne. Ohlasovaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancov prinesie školám viac byrokracie, nové päťročnice, vymyslené a finančne nekryté funkcie zodpovedného vychovávateľa, či školského koordinátora, neplatené voľno pre učiteľov každých 10 rokov a iné nezmysly. Učiaca sa škola ostáva len na papieri v kancelárii ministerstva. Nástroje na ochranu pedagogických a odborných zamestnancov nie sú. Kvalita riadenia škôl a vzdelávania nebude mať opäť žiadne parametre demokracie a otvorenosti. Ministerstvo ustupuje politickým a záujmovým skupinám bez akejkoľvek odbornej a vecnej argumentácie.

Tisícky škôl i v tomto školskom roku ostávajú vnútorne zabarikádované pred inkluzívnym vzdelávaním na vzor fínskeho modelu. Blokujú ich nevhodné vzdelávacie programy, výrazný nedostatok asistentov učiteľa (40,6 %) a odborných zamestnancov na podporu detí, rodičov i učiteľov. Zistenia v PISA testovaniach, v správach inšpekcie a Inštitútu vzdelávacej politiky ostanú bez povšimnutia. Na školách stále chýbajú učebnice, výberové konania na nové už rok stoja, otvorený moderný trh učebníc nebude. Reformy storočia sa obmedzili na kozmetické úpravy smerníc a zákonov bez výrazného zvyšovania HDP do školstva na úroveň vyspelých krajín OECD.

Nadčasové výroky o modernizácii, dostupnosti a kvalite je treba nahradiť realitou zaostávania za vyspelými krajinami, nevymožiteľnosti ústavného práva na kvalitné vzdelávanie pre všetky deti  a neschopnosti ministerstva presadiť akékoľvek zásadné zmeny. Dôsledky nečinnosti slovenských vlád v oblasti školstva sa začali naplno prejavovať. Vyzývame preto poslancov NR SR, aby vykonali poslanecký prieskum na školách a následne iniciovali nápravu.