Dotazníky pre učiteľov a riaditeľov

Text v úvode dotazníkov

Vážený pedagóg resp. riaditeľ / iný vedúci zamestnanec

Ďakujeme Vám za ochotu vyplniť tento dotazník. Dotazník obsahuje niekoľko otázok o Vašej osobnej skúsenosti s tým, ako sú reálne vyberaní a prijímaní pedagógovia.

Dotazník je jedným zo zdrojov informácií, ktorý naša komisia využije pri zisťovaní skutkového stavu v tejto oblasti. Na jej základe budeme môcť Národnej rade SR aj vláde odporúčať ďalšie kroky. Naopak, cieľom dotazníka j nie je perzekvovať učiteľov, riaditeľov ani zriaďovateľov a preto sa nemusíte báť byť úprimný.

Dotazník je anonymný, na konci je úplne dobrovoľná možnosť podpísať sa, ak by ste v prípade potreby boli ochotní podeliť sa o svoje ďalšie skúsenosti.
Dotazník je potrebné vyplniť do 15. marca.
Ak na niektorú otázku nepoznáte odpoveď, pokojne ju nechajte nevyplnenú.

S poďakovaním

Komisia pre posudzovanie postupov pri obsadzovaní voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov
Zriadená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
(V prípade akýchkoľvek pochybností a problémov sa obráťte na poslanca Miroslava Beblavého, ktorý je predsedom komisie: miroslav_beblavy@nrsr.sk)

(na dotazníky sa dostanete kliknutím na tlačítka)