Dotazník – odchádzajúci zo školstva

Milí členovia a sympatizanti Slovenskej komory učiteľov, vláda a ministerstvo sa tu roky prizerajú, ako nám postupne odchádzajú ľudia zo školstva. Každým dňom odchádza viac a viac ľudí. Znechutení, demotivovaní, finančne a spoločensky podhodnotení. Ak ste v minulosti odišli alebo ste sa aktuálne rozhodli odísť zo školstva, hoci ste tú

Dotazník SKU na zisťovanie záujmu o pedagogické štúdium zameraný na študentov predposledného ročníka stredných škôl

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a študenti,
dovoľujeme si Vás požiadať o šírenie dotazníka, ktorým Slovenská komora učiteľov zisťuje záujem o vysokoškolské štúdium na odboroch s pedagogickým zameraním. Dotazník je určený študentom predposledných ročníkov všetkých typov stredných škôl s maturitou.
Ďakujeme za Váš čas.

Dotazníky pre učiteľov a riaditeľov

Možno i Vy ste postrehli vo svojej e-mailovej schránke výzvu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport alebo poslanca NR SR M. Beblavého k vyplneniu dotazníkov pre učiteľov a vedúcich zamestnancov. Ak nie, práve pre Vás je tento článok.