Hromadná pripomienka k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca

číslo legislatívneho procesu: LP/2019/377

Slovenská komora učiteľov predkladá hromadnú pripomienku k navrhovanej úprave § 7 ods. 2 zákona č. …/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú predkladá ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.

Link na hromadnú pripomienku (vypisujú sa údaje vpravo hore): http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1056788

Hromadnú pripomienku možno podporiť do pondelka 17. júna 2019. Dovtedy potrebujeme nazbierať minimálne 500 podporovateľov.