Stanovisko SKU k problému prijimania detí v Bratislave – Petržalke

Slovenská komora učiteľov (SKU) vyjadruje znepokojenie nad situáciou v mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorá vznikla počas prijímacieho konania detí do materských škôl. Toto nie je jediný nám známy prípad, kedy nastal určitý tlak na prijímanie detí podľa trvalého pobytu. Naša školská legislatíva sa už ale dávno s „povinnou rajonizáciou“ rozišla. Za touto krízovou situáciou vidíme dlhodobé ignorovanie nedostatku miest v materských školách vládami na Slovensku.

Pre približne 13% detí stále chýbajú miesta v materských školách a tento problém sa stane vypuklejším po plánovanom zavedení povinnej predškolskej dochádzky. Každé dieťa má právo navštevovať materskú školu. Toto právo je však každoročne  upierané mnohým deťom v dôsledku nedostatočných kapacít materských škôl, nenaplnených počtov potrebného odborného personálu a nezabezpečených podmienok potrebných pre deti so zdravotným znevýhodnením. SKU dlhodobo poukazuje na zanedbávanie povinnosti zabezpečiť chýbajúce kapacity a podmienky zo strany štátu či miest a obcí.

SKU dlhodobo poukazuje aj na ďalšie problémy v rámci originálnych kompetencií, ktorými sú nekompetentné zásahy zriaďovateľov do prevádzky, personálneho obsadenia, riadenia materských škôl, nevyhlásené výberové konania a opakované poverenia riadením škôl, a tiež problematické financovanie. Práve starosta Petržalky sa o poverovaní riaditeľov pre médiá vyslovil nasledovne: „Aj v minulosti boli niektoré poverené na niekoľko mesiacov alebo rokov.“ V tejto súvislosti chceme upozorniť na naše podanie a rozhodnutie krajskej prokuratúry, ktoré takéto konanie zriaďovateľa školy, mesta Humenné, označilo za nezákonné.

Konflikt, ktorý vyústil do odstúpenia 21 riaditeliek materských škôl v mestskej časti Bratislava- Petržalka, nebude posledný, ak vláda a parlament konečne nevyriešia jeho príčinu. Voláme po nevyhnutnom navyšovaní počtu miest v materských školách, aby mal každý rodič rovnaké právo umiestniť svoje dieťa tam, kde to potrebuje. Na zlyhávanie štátu doplácajú nielen zriaďovatelia a riaditelia materských škôl, ale hlavne rodičia a deti.