Klíma zborovne – výskumný dotazník

Prosíme Vás o zodpovedanie otázok výskumného dotazníka, ktorý realizujeme v rámci projektu Podpora demokratizácie v školách. Dotazník je zameraný na pracovné prostredie školy, klímu zborovne či pracovnoprávne povedomie a je určený pre učiteľov a odborných zamestnancov. Vzhľadom na jeho komplexnosť vyžaduje vyplnenie približne 15 minút Vášho času. Vaša spolupráca na výskume je pre nás dôležitá – pomôže nám pochopiť hlbšie súvislosti konkrétnych sociálno-psychologických faktorov pracovného prostredia učiteľov v školách a navrhnúť riešenia smerujúce ku skvalitneniu klímy zborovní a zlepšeniu pracovnoprávneho prostredia škôl.
Ďakujeme za Vašu ochotu.

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského

Výskumný dotazník môžete vyplniť tu:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebRz3-NB-NpZmCG1i-aLsgdu9BZqE39WS_CblIAu2NuDGEWQ/viewform