Komora k novelám zákonov

Letná sezóna je už tradičný časť na legislatívny proces. Ministerstvo finišuje textácie všetkých kľúčových zákonov školstva v uhorkovej sezóne, aby sme v zimných vianočných večeroch 1. januára 2025 mohli z toho čerpať. Novely prinášajú najzásadnejšiu a historickú zmenu prechodu materských škôl a školských klubov detí spod podielových daní na štát. Bude koniec preneseným kompetenciám vo financovaní týchto škôl a školských zariadení. Je to mimoriadne dobrá správa týchto noviel. Ako sme však zvyknutý, zákony prinášajú aj mnoho kozmetických a obsahových zmien, ktoré sa zavedú podľa chuti a gusta okoloidúcich záujemcov. Žiadna odborná diskusia, žiadna seriózna diskusia, žiadne dáta.

Legislatívny proces už tradične vyzerá ako vianočné trhy v lete. Žiaden kontext, naje sa každý kto ide okolo a nikomu nejde o odborný alebo systémový prvok. Rozporové konania vyzerajú tak, že sa tam prestriedajú okoloidúci a v tom lepšom prípade tam stretnete aj niekoho, kto sa do veci vyzná. Nie je výnimkou, že sa rozprávate sami so sebou. Nemáte koho presviedčať o zmysluplnosti zmien.

Už tradičné klišé procesu zmeny legislatívy je: “toto je nad rámec.” Lenže sa potom spýtate, kto vlastne určil rámec? Na vianočných trhoch je krásne, že to tam je také živelné a srdečné. Jedno z tých vecí sa dočkáte aj na ministerstve.

Už roky voláme po serióznej odbornej a na dátach postavenej diskusii o zmenách legislatívy. A iba počúvame: o rok bude veľká systémovejšia novela. Alebo: ďakujeme za pripomienky, zapíšeme si ich do budúcna. Len si nikdy nevšimnete, že by niekto mal zapnuté pero.

Komora učiteľov opäť predniesla viaceré dôležité pripomienky a opravy k aktuálnym zákonom, navrhli sme debyrokratické kroky v téme inklúzie, cudzincov, ale predovšetkým rozsiahle zmeny vo vzdelávaní PZ a OZ. Viac transparentnosti a kvality. Uvidíme, do konca septembra uvidíme, čo sa nakoniec dostane do praxe a prejde našim parlamentom.